İşitme engelli çocuklarda işitsel algı ve dil eğitimi

İşitme kaybı olan çocuklarda mevcut işitmesini en iyi şekilde kullanmayı amaçlamaktayız. İşitme kayıplı çocukların rehabilitasyonu uzun bir süreci kapsar. Uygun işitme cihazı ile 0-18 yaş arası bebek ve çocuklar işitsel algı, dil ,konuşma ve iletişim açısından değerlendirilmelidir. Hem uzman hem aile için önemli olan çocuğun konuşma diliyle iletişim kurabilmesi için gerekli becerileri geliştirmeye yardımcı olmaktır.

Ses Bozuklukları

Sesin bazı nedenlerden dolayı istenilen şekilde üretilmemesidir. Sesin şiddet perde ve rezonansında meydana gelen bozukluklardır. Bu alanda hekim tarafından tanı konulur ve tıbbi tedavi gerektiğinde uygulanır. Bu süreçte ses terapisi almanız gerekiyorsa uzman kişilerden destek almanız gerekir. Ses hastalıklarının önlenmesi , düzelmesi ve tekrar oluşmaması için ses terapi tekniklerini uygulamaktayız.

Konuşma Bozuklukları

Konuşma bozukluğu iletişimi sınırlayan bir sorundur. Gelişimsel olduğu gibi farklı nedenleri de olabilir . Dil bozukluğu ve konuşma bozukluğu birbirinden farklıdır. Bir kişinin diğer kişileri anlamada , düşüncelerini doğru ve anlaşılır cümlelerde paylaşmada güçlük çekiyorsa dil bozukluğuna işaret eder. Konuşma bozukluğu ise seslerin doğru ve düzgün söyleyişinin yapılmaması , doğru telaffuz edilmemesi ve konuşma akılıcılığının olmaması durumudur. Konuşma bozukluğunu tedavi etmek mümkündür. Konuşma terapistlerinin yardımıyla konuşma bozukluğu tedavi edilebilir. Uygun terapi ve yaklaşımlarla hizmet vermekteyiz.
Artikülasyon ve fonolojik bozukluklar: artikülasyon bozukluğunda birey bazı sesleri uygun şekilde sesletemez ör: /r/ yerine /y/ söylemek gibi. Fonolojik bozukluğu olan çocuklarda en sık görülen belirtiler çeşitli konuşma seslerinin yerlerinin değiştirilmesi, düşürülmesi ve bir ses yerine bir başka sesin kullanılmasıdır. Ör: /kamyon / yerine /kaymon/ gibi . Artikülasyon ve fonolojik bozukluğu olan çocukların tedavisinde öncelikli olarak uygun testler ve yapılan değerlendirme sonucunda ayırıcı tanıya ulaşılır. Bunu takiben çocuğun problemine uygun bir terapi programı düzenlenir.
Akıcılık sorunları ( kekemelik): kekemelik konuşmanın akışını bozan ve bireyler arası iletişimi etkileyen bir sorundur. Kişinin öz güvenini, hayata bakış açısını , kendisine saygısını ve diğer insanlarla etkileşimini etkiler. Erken tanı ve tedavi olumsuz durumları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
Motor konuşma bozuklukları : Merkezi ve preferik sinir sisteminin hasara uğraması sonucu ortaya çıkan konuşma bozuklukları olarak tanımlanabilmektedir. Dizartri ve apraksi olarak ikiye ayrılır.
Afazi : Beynin dil ve konuşmadan sorumlu bölgelerinin tümüne ya da bir kısmına görülen fiziksel hasar veya felç sonucu ortaya çıkan dil ve konuşma bozukluğudur. Uygulanan teknikler ile hastaların tekrar sağlıklı iletişim kurabilecek dil ve konuşma yetilerini kazanımları amaçlanmaktadır.
Yarık damak dudak : Damak-dudak yarıklığı; dudak, sert damak, yumuşak damak, diş ve burun gibi yapıların bir ya da birden fazlasının anne karnında tam olarak gelişmemesine bağlı olarak ortaya çıkan anatomik bozukluktur. Sadece dudak yarıklığı şeklinde ortaya çıkabileceği gibi burundan başlayarak tüm damağı içeren komple bir yarık olarak da görülebilir. dudak-damak yarıklığı olan bir çocuğu değerlendirirken, tıpkı diğer çocuklarda olduğu gibi, öncelikli olarak çocuğun dilsel değerlendirmesini, sonra konuşma, yani konuşma seslerinin nasıl üretildiğinin değerlendirmesi yapılır.
Gecikmiş dil ve konuşma : Gecikmiş dil ve konuşma, çocuğun dil ve konuşma gelişimini beklenen hız ve düzeyde gerçekleştirememesi olarak tanımlanmaktadır. Gelişim dönemlerine göre çocuğun 24. aydan itibaren cümle düzeyinde konuşması beklenir. Gecikmiş dil ve konuşmaya erken müdahale edilmezse okul döneminde akademik becerilerini olumsuz yönde etkileyecektir . Erken tanı ve tedavi ileriki süreçlerde yaşanılan sorunları önlemeye yardımcı olacaktır.